Lagerstyring i Axapta, Dynamics AX og D365FO

Home Kompetanse Lagerstyring i Axapta, Dynamics AX og D365FO

Lagerstyring i Axapta, Dynamics AX og D365FO

Hos Northvision har vi kompetanse på de ulike typene lagerstyring som de enkelte versjonene av Axapta, AX og D365 F/SCM inneholder. Fra de helt enkle lagerstyringsløsningene til de mer avanserte løsningene med komplekse lagerstrukturer. I scenarier der det er behov for å skanne strekkoder via en håndholdt enhet, finnes det flere alternativer som Northvision har både verktøy for og erfaring med.

Hvis du ikke har en eksisterende skannerløsning, er det noen vurderinger du bør gjøre deg før du går i gang med et slikt prosjekt. Det kan være om du ønsker å oppgradere til D365FO i fremtiden, om du bruker Microsoft Power-produkter eller hvilken prosessmodenhet lageret ditt har.
Northvision tilbyr skannerløsninger på både Axapta, AX2009, AX2012 og D365 SCM. De tre løsningene nedenfor tilbys på de gamle versjonene.

En skannerløsning via håndholdt enhet kan bidra til å forbedre:

⦁ Sikkerhet for nøyaktig plukking
⦁ Sikkerhet for korrekt plukking
⦁ Kontroll av sporbarhet
⦁ Effektivitet i lagerprosessene
⦁ Papirløs drift på lageret og i produksjonen

D365 warehouse only skannerløsning

Det er nå mulig å lage en integrasjon fra Axapta/Dynamics AX til D365 SCM, også kalt D365 Warehouse only. På denne måten kan de avanserte lagerprosessene som D365 SCM tilbyr, kjøres uavhengig av hverandre uten en komplett implementering av D365 FO. Masterdata, ordrer og ferdigstillelsesrapporter må utveksles mellom Axapta/AX og D365. Ved å velge denne løsningen får du tilgang til det brede spekteret av standardflyter som Microsoft tilbyr på mobile enheter. Ved en eventuell senere fullstendig oppgradering til D365 SCM kan oppsett og lagerdrift fortsette med samme oppsett. Med andre ord en trinnvis oppgradering.

Ved å velge denne løsningen får du tilgang til en konfigurerbar lagerstyringsapp som er kompatibel med Android, iOS og Windows. Den gir blant annet tilgang til å fullføre følgende prosesser på en håndholdt enhet:

⦁ Mottak av innkjøp
⦁ Mottak av flytteordre
⦁ Plukk av salgsordre
⦁ Flytting av ordreplukking

I tillegg gir denne løsningen deg også mulighet til å utnytte et bredt spekter av kraftige WMS-verktøy som f.eks:

⦁ Bølgefrigivelse av plukk på lageret, inkludert påfyllingsrutiner som muliggjør effektive plukk.
⦁ Syklisk telling og nullpunktstelling
⦁ Etikettutskrift i flyt
⦁ Sporbarhet i lagermedarbeidernes registreringer på lageret.

Remote Desktop (RDP)-skannerløsning

Northvision tilbyr en standardpakke der tilpassede skannerskjermbilder kjøres direkte i Axapta eller AX. Denne løsningen inneholder ingen integrasjon, noe som gjør den enkel å tilpasse. Den gjør det mulig å kjøre grunnleggende lagertransaksjoner på en håndholdt enhet. Blant annet:

⦁ Plukk av salgsordre
⦁ Plukk av produksjonsordre
⦁ Lageroverføringer
⦁ Telling
⦁ Lagerbevegelser
⦁ Lageroppslag

Felles for alle prosesser som støttes, er at de kjører plukk i standard journaler i AX. Dette gjør det relativt enkelt å implementere. Det har også den fordelen at overgangen til papirløs lagerstyring blir enkel. Modulen kan kjøres på håndholdte strekkodeskannere. Det eneste kravet til enheten er at den kan kjøre en RDP-økt. Dette betyr på Android, IOS og Windows.

Power Apps skannerløsning

I likhet med RDP-skannerløsningen tilbyr Northvision også en skannerløsning basert på Power Apps. Den støttes på Axapta, AX2009, AX2012 og D365 FO. Skannerløsningen kjører som en app på telefonen eller den håndholdte skanneren. Felles for alle prosessorer som støttes, er at de er basert på standard journaler i AX. Hvis bedriften har en strategi om å bruke Microsoft Power-produkter, er denne løsningen svært relevant. Ved en fremtidig oppgradering til D365F/SCM kan denne løsningen også benyttes.

Primære transaksjoner som støttes av Power apps skannerløsning:

⦁ Plukk av salgsordre
⦁ Produksjonsplukking
⦁ Lagerflyttinger
⦁ Tellinger
⦁ Lagerbevegelser
⦁ Lageroppslag
⦁ Flytteordrer

Versjoner som støttes

De tre ulike skannerløsningene som Northvision tilbyr, støttes i de fleste versjoner av Axapta, Dynamics AX og D365 SCM.

Nedenfor er en tabell som viser hvilke versjoner vi støtter på våre håndholdte skannerløsninger. Det finnes dermed flere mulige løsninger for å støtte det operative nivået på lageret.

Version D365 Warehouse only skannerløsning RDP Skannerløsning Power Apps skannerløsning
Axapta 2.5 Nei Ja Ja
Axapta 3.0 Ja Ja Ja
Axapta 4.0 Ja Ja Ja
Dynamics AX2009 Ja Ja Ja
Dynamics AX2012 Ja Ja Ja
D365 F/SCM Nei Nei Ja

 

For eksempel hvis du for øyeblikket bruker AX2009 og har en strategi om å oppgradere til D365 på lang sikt. I dette tilfellet kan en trinnvis implementering av kun Warehouse være en god løsning med tanke på interne ressurser og risikominimering.

Hvis du derimot ønsker å teste effekten av å implementere en skannerløsning i en tidligere versjon, vil det være nærliggende å velge enten en RDP-skannerløsning eller en Power App-skannerløsning på Axapta 3.0, for eksempel.

Nedenfor er en tabell med fordeler og ulemper.

Løsning D365 Warehouse only skannerløsning RDP Skannerløsning Power Apps skannerløsning
Organisasjonstid Høy Lav Lav
Økonomi for implementering Høy Lav Meddels
Skalerbarhet oppgradering til D365 FO/SCM Stor Lav Meddels
Teknologi Stor dekning via standard Enkel løsning basert på kjent base Enkel løsning basert på kjent base
Kompleksitet Høy (på grunn av høy fkejsubukutet – men kan også gjøres enkel) Lav Meddels

 

Enten du står overfor en oppgradering til D365 FO/SCM fra en eldre versjon av AX, eller du ønsker å forlenge levetiden til den nåværende versjonen av Axapta eller Dynamics AX, tilbyr Northvision en løsning som passer til din virksomhets behov.

Vi tilbyr en kompakt analyseprosess som kan hjelpe deg med å ta den optimale beslutningen på både operasjonelt og taktisk nivå. Dette sikrer at alle aspekter blir analysert før en implementering settes i gang.