SAF-T på Axapta og Dynamics AX

SAF-T på Axapta og Dynamics AX

Hos Northvision er vi spesialister på å tilby skreddersydde SAF-T-løsninger for Axapta og Dynamics AX. Uansett hvilken versjon du bruker – fra den eldre Axapta 2.5 og 3.0 til den nyere AX2009 og AX2012 – har vi ekspertisen og verktøyene som er nødvendige for å sikre at du kan generere nøyaktige og kompatible SAF-T ekstrakter.

Pt. vi støtter Norge og Romania for følgende versjoner Axapta 2.5, Axapta 3.0, Axapta 4.0, AX2009 og AX2012. I løpet av få år vil det også være et lovkrav i Danmark og vi er i ferd med å utvikle dette for alle Axapta/Dynamics AX versjoner.

Northvision support for SAF-T i Axapta og Dynamics AX

Hos Northvision forstår vi viktigheten av denne prosessen og har derfor utviklet tilpassede skjermer i AX som gjør det enkelt for brukere å konfigurere og skape SAF-T eksport. Disse utdragene er nødvendige for å overholde skatterapporteringskravene på en effektiv og problemfri måte.

SAF-T adresserer de komplekse utfordringene med lokal skatterapportering

SAF-T (Standard Audit File for Tax) er et internasjonalt standardformat som spiller en avgjørende rolle i den moderne regnskapsverdenen. SAF-Ts primære formål er å legge til rette for utveksling av regnskapsdata mellom bedrifter og offentlige myndigheter, noe som sikrer en mer strømlinjeformet og enhetlig rapporteringsprosess.

SAF-T er gjennomført i mange europeiske land. Disse landene har anerkjent verdien og effektiviteten til SAF-T og har integrert det i sine nasjonale skatterapporteringssystemer. Dette vitner om påliteligheten til formatet.

SAF-T er et resultat av tett samarbeid mellom ulike bransjeorganisasjoner og systemleverandører. Deres felles mål var å skape en løsning som kunne møte de komplekse utfordringene med internasjonal skatterapportering. Anbefalingene fra OECD, en av verdens mest anerkjente økonomiske organisasjoner, var drivkraften bak utviklingen av SAF-T.

Teknisk sett bruker SAF-T XML-tekstfiler. XML, eller Extensible Markup Language, er et allsidig og fleksibelt filformat som gjør det mulig å representere komplekse datastrukturer på en strukturert måte. Dette gjør det til det ideelle valget for å representere regnskapsdata, som ofte kan være komplekse og flerdimensjonale.

Krav for å kunne lage en XML SAF-T fil

Digitalisering og globalisering står i sentrum og det er blitt essensielt for bedrifter å ha effektive og pålitelige regnskapssystemer. SAF-T på Axapta og Dynamics AX har blitt en sentral del av denne transformasjonen, og sikrer at selskaper kan overholde internasjonale skatterapporteringsstandarder.

Bedrifter som bruker Axapta og Dynamics AX står overfor kravet om å kunne generere en XML SAF-T-fil. Denne filen er ikke bare en enkel rapport; det er en omfattende samling av regnskapsdata som inneholder informasjon som kontoplan, kunder, leverandører, mva-koder, regnskapsdimensjoner, varer, varelager, regnskapsbilag, salgsfakturaer, kjøpsfakturaer og betalinger.

Hvordan oppnå integrasjon av SAF-T på Axapta og Dynamics AX?

Første steg er å lage korrekte tilordninger mellom bedriftens kontoplan og standard SAF-T kontoplan. Dette sikrer at dataene er korrekt representert og samsvarer med SAF-T-spesifikasjonene. Likeledes skal kartlegging av mva-koder mot SAF-T standard mva-koder gjøres. Disse kartleggingene varierer fra land til land.

Etter kartlegging er det rett og slett et spørsmål om å kjøre en eksport fra din Axapta eller Dynamics AX. En XML-fil vil bli opprettet her. Denne filen må deretter lastes opp til skattemyndighetene.