Axapta 3.0

Home Referanser Axapta 3.0
Axapta3

Under finner du en oversikt over større Dynamics Axapta 3 oppgaver som jeg har løst for danske og utenlandske virksomheter.

Løsning for Axapta 3.0 SAF-T Romania
Implementering av standard revisjonsfil for skatt i Romania.

Ny bokføringslov med SAF-T
Vi forbereder axapta på de nye kravene til standard kontoplan og SAF-T i Danmark, som snart blir obligatoriske. Mapping mellom standard kontoplan og din egen kontoplan blir mulig. Det blir en komplett eksport direkte i Axapta, som danner XML som kan lastes direkte hos Erhvervsstyrelsen.

Løsning for Axapta 3.0 SAF T integrering
Fast pris på NOK 55.000 pluss 1-2 konsultasjonsdager.
Løsning for integrering med Norges Skattedirektoratet via SAF-T XML format

Utvikling av lånemodul for utlån mellom bedrifter Axapta 3.0
Ny modul for håndtering av utlån mellom bedrifter og eksterne lånemottakere.

Oppgradering fra Axapta 3.0 til Dynamics AX2012
Solo-oppgradering til AX2012, herunder analyse, dataoppgradering, utvikling, konsulentstøtte.

Implementering av webtjenester i Axapta 3.0
Nye webtjenester for integrasjon med andre systemer.

Konvertering, idriftsettelse og løpende programmering
Konvertering av data samt konsulent- og programmeringsoppgaver for utenlandsk konsern med over 150 regnskaper i Axapta 3.0. Sharepoint-integrasjon.

Oppgradering fra Axapta 2.1 til 3.0
Solo-oppgradering med analyse av omfang, programoppgradering, datakonvertering og støtte til idriftsettelse.

Hjelp til idriftsettelse av Axapta 3.0
Tilpasninger i forbindelse med oppkjøp av tysk datterselskap hos stort, dansk industrikonsern.

Word-integrasjon
Integrering av tilbudssystem med Word i Axapta 3.0, slik at tilbud kan lages ut fra en Word-mal. På den måten kan brukerne selv lage fleksible design.

Axapta-integrasjon til hjemmeside
Integrasjon til hjemmeside fra Axapta 3.0, slik at kursplaner og kurstekster kan overføres. I tillegg automatisk innlesing av kurspåmeldinger fra hjemmeside.

Løsning for cross-docking til Axapta 3.0 for Salling Group
Håndtering av etiketter og utveksling av dokumenter.

Håndtering av flere brukere enn lisenser pga. manglende mulighet for tilleggslisenser
Kunden hadde ikke betalt vedlikeholdsabonnement og kunne derfor ikke kjøpe flere brukerlisenser. Løsningen ble å legge Shop Floor komme/gå utenfor Axapta 3.0.

Utvikling av webtjenestemetoder for eksterne applikasjoner i Axapta 3
Utvikling av ca. 30 metoder for innhenting i Axapta via webtjeneste.

Integrasjon mellom Axapta 3.0 og Avida inkassobyrå
Overføring av forfalte fakturaer og import av betalte fakturaer samt håndtering av innkrevingsgebyrer.

Integrasjon til Autopilot Axapta 3.0 og Axapta 4.0
Utveksling av data via filer med prosjekter og tidsregistreringer.

Oppgrader til SQL2019 og Windows2019 på gamle Axapta 3.0

Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019 database, oppgradering av database til SQL 2019, tilpasning av Axapta integrasjoner og testing mot Windows 2019 gjennomført. Har gitt merkbare ytelsesforbedringer og i tillegg betydelig bedre sikkerhet med Windows 2019.