Kompetanse

Home Kompetanse

Jeg har gjennom 20 års erfaring med Axapta og Dynamics AX spesialisert meg på å ivareta alle faser innen ERP-prosjekter, blant annet salgsarbeid, prosjektledelse, konsulentstøtte, utvikling og etterfølgende support. Utenlandsopphold har også vært en naturlig del av de forskjellige prosjektforløpene, selv om jeg har base i Aarhus.

Jeg jobber i tett dialog med kunden, og jobber også gjerne på stedet hos kunden. På den måten slipper man forvirrende mellomledd, og man oppnår bedre kvalitet samt betydelige effektiviseringer og besparelser.

Jeg jobber kun på frilansbasis. Jeg er fleksibel når det gjelder arbeidstider og kan gi en ekstra hånd hvis det er noe som «brenner». I tillegg har jeg solid erfaring med oppgradering, integrasjon, ytelsesoptimering, idriftsettelse og avanserte programmeringsoppgaver.

Gjennom årene har jeg også bygd opp et bredt nettverk av eksperter i IT-bransjen, som jeg kan kontakte ved behov.