Kompetanse

Home Kompetanse

Gjennom 25 års erfaring med Axapta og Dynamics AX har vi spesialisert oss på å håndtere alle faser av ERP-prosjekter, inkludert salgsarbeid, prosjektledelse, rådgivning, support, utvikling og etterfølgende support.

Konsulentene våre jobber i tett dialog med kunden i forbindelse med oppgaveløsningen og gjerne på stedet hos kunden. Det betyr at det ikke er noen mellomledd som kan forvirre oversikten. Dette gir bedre kvalitet, betydelig effektivisering og besparelser.

Vi jobber utelukkende med Axapta, AX, D365FO og PowerBI. Vi er fleksible når det gjelder arbeidstid og kan gi en ekstra hånd når det “brenner”. I tillegg har vi solid erfaring med oppgradering, integrasjon, ytelsesoptimalisering, idriftsettelse, support, rapportering via PowerBI og de “tunge” konsulent-/programmeringsoppgavene.

Vi bruker Microsoft PowerBI som rapporteringsverktøy. Selv om DAX og Axapta er gamle systemer, er det ingen hindring å bruke PowerBI til rapportering på disse versjonene. Dette gjør det mulig å få en komplett og intuitiv rapport med PowerBI. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å leie en Power BI-konsulent.