Referanser

Home Referanser

Under finner du en oversikt over større oppgaver som jeg har løst for danske og utenlandske virksomheter.

Axapta 2.5

Nye rapporter i PowerBI
Utvikling og sparring rundt nye rapporter i Power BI.

Løsning for Axapta 2.5 SAF T integrering
Fast pris på NOK 55.000 pluss 1-2 konsultasjonsdager.
Løsning for integrering med Norges Skattedirektoratet via SAF-T XML format

Integrasjon til Axacon WMS-system for Axapta 2.5
Utvikling av komplett integrasjon til Axacon WMS for produksjonsselskap.

Elektronisk fakturering med OIOXML og OIOUBL i Axapta 2.5 og 3.0
Programmering og implementering av OIOXML for elektronisk fakturering.

Ytelsesoptimering i Axapta 2.5
Optimalisering for balanseregnskap. Rapporter som før tok 2 timer å utarbeide, tar nå bare 20 sekunder per rapport i en database med 10 000 000 finansposter.

Elektronisk fakturering med EDIFACT i Axapta 2.5
Implementering av EDIFACT hos dansk produksjonsbedrift.

Integrasjon til Voice Picking-lagersystem Logmaster
Analyse og programmering av integrasjon mellom Axapta 2.5 og Logmaster via XML-filutveksling.

Vedlikehold og optimering av integrasjon mellom Axapta og Baan
Omfattende og avansert integrasjon mellom Axapta 2.5 (senere oppgradert til Dynamics AX 4.0) og Baan. Her er det Baans lagersystem som brukes fra Axapta i enkelte regnskaper.

SEPA-integrasjon til Axapta 2.5
Bankintegrasjon med mulighet for SEPA ISO20022 XML-format for betalinger.

Integrasjon til Basware i Axapta 2.5
Overføring av kreditorer, dimensjoner, finanskontoer til Basware samt import av godkjente fakturaer og posteringer.

Integrasjon til Relex Inventory Planning i Axapta 2.5
Analyse og programmering for eksport av lagerstamdata til Relex-systemet samt import av innkjøp.

Tilpasninger for håndtering av egne merkevarer i Axapta 2.5
Håndtering av emballasjebestilling hos leverandør med status- og godkjenningsflyt.

Integrasjon til Skanlog lagerhotell i Axapta 2.5
Håndtering av innlevering, utlevering og opptelling via XML-integrasjon.

Oppgrader til SQL2019 og Windows2019 på gamle Axapta 2.5

Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019 database, oppgradering av database til SQL 2019, tilpasning av Axapta integrasjoner og testing mot Windows 2019 gjennomført. Har gitt merkbare ytelsesforbedringer og i tillegg betydelig bedre sikkerhet med Windows 2019.

Axapta 3.0

Ny bokføringslov med SAF-T
Vi forbereder axapta på de nye kravene til standard kontoplan og SAF-T i Danmark, som snart blir obligatoriske. Mapping mellom standard kontoplan og din egen kontoplan blir mulig. Det blir en komplett eksport direkte i Axapta, som danner XML som kan lastes direkte hos Erhvervsstyrelsen.

Løsning for Axapta 3.0 SAF-T Romania
Implementering av standard revisjonsfil for skatt i Romania.

SAF T regnskap løsning for Axapta 3.0
Løsning for integrering med Norges Skattedirektoratet via SAF-T XML format
Fast pris på NOK 55.000 pluss 1-2 konsultasjonsdager.

Utvikling av lånemodul for utlån mellom bedrifter Axapta 3.0
Ny modul for håndtering av utlån mellom bedrifter og eksterne lånemottakere.

Oppgradering fra Axapta 3.0 til Dynamics AX2012
Solo-oppgradering til AX2012, herunder analyse, dataoppgradering, utvikling, konsulentstøtte.

Implementering av webtjenester i Axapta 3.0
Nye webtjenester for integrasjon med andre systemer.

Konvertering, idriftsettelse og løpende programmering
Konvertering av data samt konsulent- og programmeringsoppgaver for utenlandsk konsern med over 150 regnskaper i Axapta 3.0. Sharepoint-integrasjon.

Oppgradering fra Axapta 2.1 til 3.0
Solo-oppgradering med analyse av omfang, programoppgradering, datakonvertering og støtte til idriftsettelse.

Hjelp til idriftsettelse av Axapta 3.0
Tilpasninger i forbindelse med oppkjøp av tysk datterselskap hos stort, dansk industrikonsern.

Word-integrasjon
Integrering av tilbudssystem med Word i Axapta 3.0, slik at tilbud kan lages ut fra en Word-mal. På den måten kan brukerne selv lage fleksible design.

Axapta-integrasjon til hjemmeside
Integrasjon til hjemmeside fra Axapta 3.0, slik at kursplaner og kurstekster kan overføres. I tillegg automatisk innlesing av kurspåmeldinger fra hjemmeside.

Løsning for cross-docking til Axapta 3.0 for Salling Group
Håndtering av etiketter og utveksling av dokumenter.

Håndtering av flere brukere enn lisenser pga. manglende mulighet for tilleggslisenser
Kunden hadde ikke betalt vedlikeholdsabonnement og kunne derfor ikke kjøpe flere brukerlisenser. Løsningen ble å legge Shop Floor komme/gå utenfor Axapta 3.0.

Utvikling av webtjenestemetoder for eksterne applikasjoner i Axapta 3
Utvikling av ca. 30 metoder for innhenting i Axapta via webtjeneste.

Integrasjon mellom Axapta 3.0 og Avida inkassobyrå
Overføring av forfalte fakturaer og import av betalte fakturaer samt håndtering av innkrevingsgebyrer.

Integrasjon til Autopilot Axapta 3.0 og Axapta 4.0
Utveksling av data via filer med prosjekter og tidsregistreringer.

Oppgrader til SQL2019 og Windows2019 på gamle Axapta 3.0

Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019 database, oppgradering av database til SQL 2019, tilpasning av Axapta integrasjoner og testing mot Windows 2019 gjennomført. Har gitt merkbare ytelsesforbedringer og i tillegg betydelig bedre sikkerhet med Windows 2019.

Axapta 4.0

SAF T regnskap løsning for Axapta 4.0
Løsning for integrering med Norges Skattedirektoratet via SAF-T XML format
Fast pris på NOK 55.000 pluss 1-2 konsultasjonsdager.

CO2-beregning
Innlemme CO2 i prisberegninger slik at CO2-fotavtrykket kan beregnes på materialregninger og ved nedbrytning.

Ny bokføringslov med SAF-T
Vi forbereder axapta på de nye kravene til standard kontoplan og SAF-T i Danmark, som snart blir obligatoriske. Mapping mellom standard kontoplan og din egen kontoplan blir mulig. Det blir en komplett eksport direkte i Axapta, som danner XML som kan lastes direkte hos Erhvervsstyrelsen.

Oppgradering fra Axapta 2.5 til Dynamics AX4.0
Oppgradering av tilpasninger og støtte til idriftsettelse for konsern med sju datterselskaper. Oppgradering av regnskapene foregikk over en 4 måneders periode.

Støtte til idriftsettelse for Axapta 4.0
Tilpasninger for en ny Dynamics AX4.0-installasjon samt hjelp til å konvertere data fra Concorde XAL.

Elektronisk fakturering med OIOXML på Dynamics AX 4 via AIF
Feilrettelser slik at standardapplikasjonen fungerer.

Integrasjon til IMS fakturaflyt i Axapta 4.0
Overføring av kreditorer, dimensjoner, finanskontoer til fakturaflyt samt import av godkjente fakturaer og posteringer.

Oppgrader til SQL2019 og Windows2019 på Axapta 4.0

Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019 database, oppgradering av database til SQL 2019, tilpasning av Axapta integrasjoner og testing mot Windows 2019 gjennomført. Har gitt merkbare ytelsesforbedringer og i tillegg betydelig bedre sikkerhet med Windows 2019.

Dynamics AX 2009

Rapporter i Power BI i AX2009
Utvikling og bruk av AX forretningslogikk som grunnlag for data som brukes i Power BI. Normalt lages logikken i Power BI, men her gjøres beregninger etc. i AX slik at de ikke må kodes på nytt utenfor AX.

Idriftsetting av produksjonsmodulen
Støtte ved idriftsettelse av et nytt produksjonsselskap. Fullstendig analyse, tilpasninger, opplæring og igangkjøring.

Integrasjon til Visma IMS fakturaflyt i AX2009
Overføring av kontoplan, mva-koder og kreditorer til fakturaflyt og import av godkjente fakturaer i AX. Deretter håndtering av betalinger slik at det kan opprettes betalingsforslag og påfølgende betalingsfiler til banken.

Integrasjon av intrastat
Implementering av intrastatfiler i et nytt format for AX2009. Filen inneholder både transaksjoner for eksport og import av varer.

Integrasjon med Acubiz
Full integrasjon med Acubiz i AX2009.

Håndtering av konsignasjonslager
Håndtering av kundeeid lager slik at det ikke påvirker lagerværdien i AX. I tillegg finnes det ulike rapporter og muligheter for visning av kundebeholdninger.

Oppgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2009
Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019-database, oppgradering av databasen til SQL 2019, tilpasning av AX-integrasjoner og testing mot Windows2019 er gjennomført. Kan i mange tilfeller gi merkbare ytelsesforbedringer og også løse sikkerhetsproblemer. Windows 2022 vil også være et alternativ.

Vedlikeholdsoppgaver for Dynamics AX2009
Utvikling av oppgaver for konsern innen plastindustrien.

Utvikling av økonomi- og ledelsesrapporter for AX2009
Utvikling av fleksible rapporter for analyse av data til bruk på ledelsesnivå, som erstattet en løsning med bruk av BI-verktøy.

Integrasjon til eksternt lager Ongoing WMS
Håndtering av eksternt lager via Ongoing med innkommende og utgående varer for AX2009.

Click and Collect-integrasjon til nettbutikk for AX2009
Håndtering av Click and Collect-bestilling i AX samt integrasjon til nettbutikk.

Integrasjon til nettbutikk på AX2009
Innlesing av salgsordrer og håndtering av stamdata.

Analyse og utvikling av automatisk plukklisteutskrift for AX2009
Håndtering av automatisk utskrift når det er nok varer på lager og kunden har kredittgodkjenning.

Integrasjon til Skyhost tidsregistrering fra AX2009
Utveksling av XML-filer mellom AX og Skyhost.

Integrasjon mellom AX2009 prosjektmodul og Precom
Overføring av stamdata, tidsregistrering og materialforbruk via ODBC-kobling.

Dynamics AX 2012

Integrasjon til SurveyXact fra AX2012
Full integrasjon mellom AX og surveyXact, slik at undersøkelser og deltakere opprettes direkte via webservicekall. Rapportering vises i PowerBI.

Integrasjon med DG office
Full integrasjon med import av farlig gods via nettjeneste fra DGoffice.

Oppgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2012
Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019-database, oppgradering av databasen til SQL 2019, tilpasning av AX-integrasjoner og testing mot Windows2019 er fullført. Løsning av sikkerhetsproblemer. Windows 2022 vil også være et alternativ.

Oppgradering til R3 i AX2012
Oppgradering av tilpassing og støtte til idriftsettelse i forbindelse med R3-implementering.

Nyutvikling for AX2012
Utviklingsoppgaver til ny installasjon for stort, utenlandsk konsern.

Integrasjon til Campus Net i AX2012
Utveksling av kursdeltakere og kurs til portal.

Oppgradering av integrasjon fra AX2012 til D365
Oppgradering av integrasjon til Dynamics 365 for Finance and Operations innen EDI-utveksling.

Dynamics 365 for Finance and Operations

Utvikling av adapter til EDI-utveksling for alle AX-versjoner
Integrasjon av fleksibel modul for håndtering av EDI-opplysninger hos B2B Backbone.

Oppgradering av integrasjon fra AX2012 til D365
Oppgradering av integrasjon til Dynamics 365 for Finance and Operations innen EDI-utveksling.

Andre

Konvertering av data fra Concorde XAL til SAP
Stort prosjekt med svært omfattende XAL-installasjon med 300 brukere, der data konverteres inn i SAP. Deltakelse i analysearbeid samt programmering av uttrekk fra XAL, slik at de kan lastes direkte inn i SAP.