Axapta 4.0

Home Referanser Axapta 4.0

Under finner du en oversikt over større DAX4 oppgaver som jeg har løst for danske og utenlandske virksomheter.

Ny bokføringslov med SAF-T
Vi forbereder axapta på de nye kravene til standard kontoplan og SAF-T i Danmark, som snart blir obligatoriske. Mapping mellom standard kontoplan og din egen kontoplan blir mulig. Det blir en komplett eksport direkte i Axapta, som danner XML som kan lastes direkte hos Erhvervsstyrelsen.

CO2-beregning
Innlemme CO2 i prisberegninger slik at CO2-fotavtrykket kan beregnes på materialregninger og ved nedbrytning.

SAF T regnskap løsning for Axapta 4.0
Løsning for integrering med Norges Skattedirektoratet via SAF-T XML format
Fast pris på NOK 55.000 pluss 1-2 konsultasjonsdager.

Oppgradering fra Axapta 2.5 til Dynamics AX4.0
Oppgradering av tilpasninger og støtte til idriftsettelse for konsern med sju datterselskaper. Oppgradering av regnskapene foregikk over en 4 måneders periode.

Støtte til idriftsettelse for Axapta 4.0
Tilpasninger for en ny Dynamics AX4.0-installasjon samt hjelp til å konvertere data fra Concorde XAL.

Elektronisk fakturering med OIOXML på Dynamics AX 4 via AIF
Feilrettelser slik at standardapplikasjonen fungerer.

Integrasjon til IMS fakturaflyt i Axapta 4.0
Overføring av kreditorer, dimensjoner, finanskontoer til fakturaflyt samt import av godkjente fakturaer og posteringer.

Oppgrader til SQL2019 og Windows2019 på Axapta 4.0

Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019 database, oppgradering av database til SQL 2019, tilpasning av Axapta integrasjoner og testing mot Windows 2019 gjennomført. Har gitt merkbare ytelsesforbedringer og i tillegg betydelig bedre sikkerhet med Windows 2019.