Axapta 2.5

Home Referanser Axapta 2.5

Under finner du en oversikt over større Dynamics Axapta 2.5 oppgaver som jeg har løst for danske og utenlandske virksomheter.

Nye rapporter i PowerBI
Utvikling og sparring rundt nye rapporter i Power BI.

SAF T regnskap løsning for Axapta 2.5
Løsning for integrering med Norges Skattedirektoratet via SAF-T XML format
Fast pris på NOK 55.000 pluss 1-2 konsultasjonsdager.

Integrasjon til Axacon WMS-system for Axapta 2.5
Utvikling av komplett integrasjon til Axacon WMS for produksjonsselskap.

Elektronisk fakturering med OIOXML og OIOUBL i Axapta 2.5 og 3.0
Programmering og implementering av OIOXML for elektronisk fakturering.

Ytelsesoptimering i Axapta 2.5
Optimalisering for balanseregnskap. Rapporter som før tok 2 timer å utarbeide, tar nå bare 20 sekunder per rapport i en database med 10 000 000 finansposter.

Elektronisk fakturering med EDIFACT i Axapta 2.5
Implementering av EDIFACT hos dansk produksjonsbedrift.

Integrasjon til Voice Picking-lagersystem Logmaster
Analyse og programmering av integrasjon mellom Axapta 2.5 og Logmaster via XML-filutveksling.

Vedlikehold og optimering av integrasjon mellom Axapta og Baan
Omfattende og avansert integrasjon mellom Axapta 2.5 (senere oppgradert til Dynamics AX 4.0) og Baan. Her er det Baans lagersystem som brukes fra Axapta i enkelte regnskaper.

SEPA-integrasjon til Axapta 2.5
Bankintegrasjon med mulighet for SEPA ISO20022 XML-format for betalinger.

Integrasjon til Basware i Axapta 2.5
Overføring av kreditorer, dimensjoner, finanskontoer til Basware samt import av godkjente fakturaer og posteringer.

Integrasjon til Relex Inventory Planning i Axapta 2.5
Analyse og programmering for eksport av lagerstamdata til Relex-systemet samt import av innkjøp.

Tilpasninger for håndtering av egne merkevarer i Axapta 2.5
Håndtering av emballasjebestilling hos leverandør med status- og godkjenningsflyt.

Integrasjon til Skanlog lagerhotell i Axapta 2.5
Håndtering av innlevering, utlevering og opptelling via XML-integrasjon.

Oppgrader til SQL2019 og Windows2019 på gamle Axapta 2.5

Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019 database, oppgradering av database til SQL 2019, tilpasning av Axapta integrasjoner og testing mot Windows 2019 gjennomført. Har gitt merkbare ytelsesforbedringer og i tillegg betydelig bedre sikkerhet med Windows 2019.