Dynamics AX2012

Home Referanser Dynamics AX2012

Under finner du en oversikt over større DAX2012 oppgaver som jeg har løst for danske og utenlandske virksomheter.

Oppgradering til R3 i AX2012
Oppgradering av tilpassing og støtte til idriftsettelse i forbindelse med R3-implementering.

Nyutvikling for AX2012
Utviklingsoppgaver til ny installasjon for stort, utenlandsk konsern.

Integrasjon til Campus Net i AX2012
Utveksling av kursdeltakere og kurs til portal.

Oppgradering av integrasjon fra AX2012 til D365
Oppgradering av integrasjon til Dynamics 365 for Finance and Operations innen EDI-utveksling.