Dynamics AX2012

Home Referanser Dynamics AX2012

Under finner du en oversikt over større DAX2012 oppgaver som jeg har løst for danske og utenlandske virksomheter.

Integrasjon til SurveyXact fra AX2012
Full integrasjon mellom AX og surveyXact, slik at undersøkelser og deltakere opprettes direkte via webservicekall. Rapportering vises i PowerBI.

Integrasjon med DG office
Full integrasjon med import av farlig gods via nettjeneste fra DGoffice.

Oppgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2012
Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019-database, oppgradering av databasen til SQL 2019, tilpasning av AX-integrasjoner og testing mot Windows2019 er fullført. Løsning av sikkerhetsproblemer. Windows 2022 vil også være et alternativ.

Oppgradering til R3 i AX2012
Oppgradering av tilpassing og støtte til idriftsettelse i forbindelse med R3-implementering.

Nyutvikling for AX2012
Utviklingsoppgaver til ny installasjon for stort, utenlandsk konsern.

Integrasjon til Campus Net i AX2012
Utveksling av kursdeltakere og kurs til portal.

Oppgradering av integrasjon fra AX2012 til D365
Oppgradering av integrasjon til Dynamics 365 for Finance and Operations innen EDI-utveksling.