Dynamics AX2009

Home Referanser Dynamics AX2009

Under finner du en oversikt over større DAX2009 oppgaver som jeg har løst for danske og utenlandske virksomheter.

Rapporter i Power BI i AX2009
Utvikling og bruk av AX forretningslogikk som grunnlag for data som brukes i Power BI. Normalt lages logikken i Power BI, men her gjøres beregninger etc. i AX slik at de ikke må kodes på nytt utenfor AX.

Integrasjon til Visma IMS fakturaflyt i AX2009
Overføring av kontoplan, mva-koder og kreditorer til fakturaflyt og import av godkjente fakturaer i AX. Deretter håndtering av betalinger slik at det kan opprettes betalingsforslag og påfølgende betalingsfiler til banken.

Integrasjon av intrastat
Implementering av intrastatfiler i et nytt format for AX2009. Filen inneholder både transaksjoner for eksport og import av varer.

Integrasjon med Acubiz
Full integrasjon med Acubiz i AX2009.

Håndtering av konsignasjonslager
Håndtering av kundeeid lager slik at det ikke påvirker lagerværdien i AX. I tillegg finnes det ulike rapporter og muligheter for visning av kundebeholdninger.

Oppgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2009
Gjennomgang av integrasjoner, installasjon av SQL2019-database, oppgradering av databasen til SQL 2019, tilpasning av AX-integrasjoner og testing mot Windows2019 er gjennomført. Kan i mange tilfeller gi merkbare ytelsesforbedringer og også løse sikkerhetsproblemer. Windows 2022 vil også være et alternativ.

Idriftsetting av produksjonsmodulen
Støtte ved idriftsettelse av et nytt produksjonsselskap. Fullstendig analyse, tilpasninger, opplæring og igangkjøring.

Vedlikeholdsoppgaver for Dynamics AX2009
Utvikling av oppgaver for konsern innen plastindustrien.

Utvikling av økonomi- og ledelsesrapporter for AX2009
Utvikling av fleksible rapporter for analyse av data til bruk på ledelsesnivå, som erstattet en løsning med bruk av BI-verktøy.

Integrasjon til eksternt lager Ongoing WMS
Håndtering av eksternt lager via Ongoing med innkommende og utgående varer for AX2009.

Click and Collect-integrasjon til nettbutikk for AX2009
Håndtering av Click and Collect-bestilling i AX samt integrasjon til nettbutikk.

Integrasjon til nettbutikk på AX2009
Innlesing av salgsordrer og håndtering av stamdata.

Analyse og utvikling av automatisk plukklisteutskrift for AX2009
Håndtering av automatisk utskrift når det er nok varer på lager og kunden har kredittgodkjenning.

Integrasjon til Skyhost tidsregistrering fra AX2009
Utveksling av XML-filer mellom AX og Skyhost.

Integrasjon mellom AX2009 prosjektmodul og Precom
Overføring av stamdata, tidsregistrering og materialforbruk via ODBC-kobling.