Lagerstyring i Axapta, Dynamics AX og D365FO

Home Kompetencer Lagerstyring i Axapta, Dymanics AX og D365FO

Lagerstyring i Axapta, Dynamics AX og D365FO

I Northvision besidder vi kompetencer indenfor de forskellige former for lagerstyring, som de enkelte versioner af Axapta, AX og D365 F/SCM indeholder. Det være sig de helt simple lagerstyringsløsninger til de mere avancerede løsninger med komplekse lageropbygninger. I de scenarier, hvor der er behov for skanning af stregkoder via en håndholdt enhed, er der flere muligheder, som Northvision har både værktøjer til og erfaring med.
Har du ikke en eksisterende skannerløsning, så er der nogen overvejelser, man bør gøre sig før et sådant projekt startes. Disse overvejelser er, om man ønsker at opgradere til D365FO i fremtiden, benytter man Microsoft Power produkterne eller hvilken procesmodenhed har dit lager.
Northvision tilbyder skannerløsninger på både Axapta, AX2009, AX2012 og D365 SCM. På de gamle versioner tilbydes nedenstående 3 løsninger.

 

En skannerløsning via håndholdt enhed kan være med til at forbedre:

⦁ Sikkerhed for præcis indlagring
⦁ Sikkerhed for korrekt pluk
⦁ Styr på sporbarhed
⦁ Effektivitet i lagerprocesser
⦁ Papirløs operation på lageret og i produktionen

D365 warehouse only skannerløsning

Det er nu muligt at lave en integration fra Axapta/Dynamics AX op mod D365 SCM også kaldet D365 Warehouse only. På den måde kan de avancerede lagerprocesser, som D365 SCM tilbyder, køre selvstændigt uden en komplet implementering af D365 FO. Der skal udveksles stamdata, ordrer og færdigmeldinger mellem Axapta/AX og D365. Ved at vælge denne løsning får man adgang til den store udvalg af standard flows som Microsoft tilbyder på mobile devices. Ved eventuel senere komplet opgradering til D365 SCM, vil opsætning og lageroperationer kunne fortsætte med de samme opsætninger. Med andre ord en trinvis opgradering.
Ved valg af denne løsning, får man adgang til en konfigurerbar warehouse management app, som er kompatibel med Android, IOS og Windows. Den giver blandt andet adgang til at gennemføre følgende processer på en håndholdt enhed:

⦁ Indkøbsmodtagelse
⦁ Flytteordremodtagelse
⦁ Salgsordrepluk
⦁ Flytteordrepluk

Derudover giver denne løsning også mulighed for at benytte en lang række effektive WMS-værktøjer såsom:

⦁ Bølgefrigivelse af pluk på lageret inklusive genopfyldningsrutiner, som muliggør effektive pluk.
⦁ Cyklisk optælling og nulpunktsoptællinger
⦁ Labelprint i flow
⦁ Sporbarhed i lagermedarbejderes registreringer på lageret.

Remote Desktop (RDP) skannerløsning

Northvision kan tilbyde en standard pakke, hvor tilpassede skanner skærmbilleder afvikles direkte i Axapta eller AX. Denne løsning indeholder ingen integration, hvilket gør det simpelt at tilpasse. Det gør det muligt at afvikle de basale lagertransaktioner på en håndholdt enhed. Blandt andre:

⦁ Salgsordrepluk
⦁ Produktionspluk
⦁ Lagerflytninger
⦁ Optællinger
⦁ Lagerbevægelser
⦁ Beholdningsopslag

Fælles for alle understøttede processer er, at de afvikler pluk i standardkladderne i AX. Dette gør det relativt nemt at implementerer. Det har også den fordel, at overgang til papirløs lagerstyring vil være nemt. Modulet kan afvikles på håndholdte barcode scannere. Eneste krav til enheden er at de kan afvikles en RDP session. Det vil sige på Android, IOS og Windows.

Power apps skannerløsning

I lighed med RDP skannerløsningen, så tilbyder Northvision også en skannerløsning baseret på Power Apps. Den supportes på Axapta, AX2009, AX2012 og D365 FO. Skannerløsningen afvikles som en App på sin telefon eller håndholdte skanner. Fælles for alle understøttede processor er, at det baserer sig på standard kladder i AX. Hvis virksomheden har en strategi om at benytte Microsoft Power produkterne er denne løsning særdeles relevant. Ved fremtidig opgradering til D365F/SCM kan denne løsning også benyttes.

Primære transaktioner der understøttes af Power apps skannerløsningen:

⦁ Salgsordrepluk
⦁ Produktionspluk
⦁ Lagerflytninger
⦁ Optællinger
⦁ Lagerbevægelser
⦁ Beholdningsopslag
⦁ Flytteordrer

Understøttede versioner

De 3 forskellige scannerløsninger som Northvision tilbyder, understøttes i de fleste versioner af Axapta, Dynamics AX og D365 SCM.
Nedenfor ses tabel som viser hvilke versioner vi understøtter på vores håndholdte scannerløsninger. Der er dermed flere mulige løsninger til understøttelse af det operationelle niveau på lageret.

Version D365 Warehouse only skannerløsning RDP Skannerløsning Power Apps skannerløsning
Axapta 2.5 Nej Ja Ja
Axapta 3.0 Ja Ja Ja
Axapta 4.0 Ja Ja Ja
Dynamics AX2009 Ja Ja Ja
Dynamics AX2012 Ja Ja Ja
D365 F/SCM Nej Nej Ja

 

Hvis man i dag fx benytter AX2009 og har en strategi om at skulle opgradere til D365 på sigt. Her kan en faseopdelt implementering af Warehouse only være en god løsning af hensyn til interne ressourcer og risikominimering.
Er der derimod et ønske om at afprøve effekten af at implementere en skannerløsning i en tidligere version, så vil det være oplagt at vælge enten RDP skannerløsning eller Power App skannerløsning på fx Axapta 3.0.

Nedenfor vises en tabel med fordele og ulemper.

Løsning D365 Warehouse only skannerløsning RDP Skannerløsning Power Apps skannerløsning
Tidsforbrug for virksomhed Høj Lav Lav
Økonomi for implementering Høj Lav Mellem
Skalérbarhed ved opgradering til D365 FO/SCM Stor Lille Mellem
Teknologi Stor dækning via standard Simpel løsning baseret på kendt base Simpel løsning baseret på kendt base
Kompleksitet Høj (pga. stor fleksibilitet – men kan også gøres simpel) Lav Mellem

 

Uanset om man står overfor en opgradering til D365 FO/SCM fra en ældre udgave af AX, eller der ønskes at forlænge levetiden på den nuværende udgave af Axapta eller Dynamics AX, så tilbyder Northvision en løsning der passer til virksomhedens behov.
Vi tilbyder et kompakt analyseforløb, der kan hjælpe til med at træffe den optimale beslutning på både det operationelle og det taktiske niveau. Dermed bliver alle aspekter belyst inden en implementering startes.