Dynamics AX 2009

Home Løste opgaver Dynamics AX 2009

Nedenfor finder du en oversigt over de større DAX2009 opgaver, jeg har løst for danske og udenlandske virksomheder.

Rapporter i Power BI på AX2009
Udvikling og brug af AX forretningslogik til at danne grundlag for data, som benyttes i Power BI. Normalt laver man logikken i PowerBI, men her laves beregninger etc. i AX så disse ikke skal kodes igen udenfor AX.

Idriftsættelse af produktionsmodul
Hjælp til idriftsættelse af nyt produktions selskab. Fuld analyse, tilpasninger, undervisning og idriftsættelse.

Intregration til Visma IMS fakturaflow på AX2009
Overførsel af kontoplan, momskoder og kreditorer til fakturaflow og import af godkendte faktura i AX. Dernæst håndtering af betalinger således at betalingsforslag kan dannes og efterfølgende betalingsfiler til banken.

Intrastat integration
Implementering af intrastat filer i nyt format til AX2009. Filen indeholder både transaktioner til vareeksport og vareimport.

Integration til Acubiz
Fuld integration til Acubiz i AX2009.

Styring af konsignationslager
Håndtering af kunde ejet lager, så dette ikke påvirker lagerværdi i AX. Derudover diverse rapporter og muligheder for at se kunde varebeholdninger.

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2009
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af AX integrationer og test mod win2019 gennemført. Kan I mange tilfælde give mærkbar performance forbedringer og derudover løse sikkerheds issues. Windows2022 vil også være en mulighed.

Vedligeholdelsesopgaver til Dynamics AX2009
Udvikling af opgaver til koncern indenfor plast industrien

Udvikling af økonomi og ledelsesrapporter til AX2009
Udvikling af fleksible rapporter til analyse af data til brug på ledelsesniveau. Dette kunne erstatte en løsning med brug af BI værktøjer.

Udvikling af scannermodul baseret på powerapp
Indeholder funktioner som lagerbeholdning, vareflytning, lageroptælling, produktionspluk, salgsordrepluk og flytteordre. Scannermodulet ligger udenfor AX og er udviklet i powerapp.

Email af PDF dokumenter fra AX2009 via Office365
Nu med mulighed for at sende PDF faktura, bekræftelse, følgeseddel og tilbud direkte fra AX med Office 365

Udvikling af scannermodul til håndholdt scanner
Scanner modul baseret på AX skærmbilleder. Indholder funktioner som lagerbeholdning, vareflytning, salgsordrepluk og lageroptælling. Modulet er 100% udviklet til AX og baseret på remote desktop, således at alt funktionalitet udvikles i AX. Ekstern håndscanner kan benyttes.

Udvikling af økonomi og ledelsesrapporter til AX2009
Udvikling af fleksible rapporter til analyse af data til brug på ledelsesniveau. Dette kunne erstatte en løsning med brug af BI værktøjer.

Integration til eksternt lager Ongoing WMS
Håndtering af eksternt lager via On-going med indgående og udgående varer til AX2009

Click and Collect integration til webshop til AX2009
Håndtering af Click and Collect ordre i AX samt integration til webshop

Integration til webshop på AX2009
Indlæsning af salgsordre og håndtering af stamdata

Analyse og udvikling af automatisk plukliste udskrivning til AX2009
Håndtering af automatisk udskrivning når der er nok varer på lager samt at kunden er kreditgodkendt

Integration til Skyhost tidsregistrering fra AX2009
Udveksling af xml-filer mellem AX og skyhost

Integration mellem AX2009 projektmodul og Precom
Overførsel af stamdata, tidsregistrering og materialeforbrug via ODBC connector