Dynamics AX 2012

Home Løste opgaver Dynamics AX 2012

Nedenfor finder du en oversigt over de større DAX2012 opgaver, jeg har løst for danske og udenlandske virksomheder.

Integration til SurveyXact fra AX2012
Fuld integration mellem AX og surveyXact så undersøgelser og deltagere oprettes direkte via webservice kald. Rapportering vises i PowerBI.

Integration til DG office
Fuld integration med import af farlig gods via webservice fra DGoffice.

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2012
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af AX integrationer og test mod win2019 gennemført. Løsning af sikkerheds issues. Windows2022 vil også være en mulighed.

Opgradering til R3 på AX2012
Opgradering af tilretning og idriftsættelsesstøtte i forbindelse med R3 implementering

SAF-T til AX2012 R3 version
Fastpris på DKK 40.000 samt 1-2 konsulentdage til special tilpasninger af SAF-T opsætning. Der medfølger standard SAF-T kontoplan, hvortil egen kontoplan skal mappes. Løsningen giver fuld integration med Norges skattedirektorat via SAFT regnskab XML format. Undervisning og installation i SAFT er inkluderet i konsulent timerne. Ingen abonnement eller binding i SAF-T modul.

Lasernet rapporter i AX2012
Tilpasning af eksterne rapporter via lasernet

Opgradering fra Axapta 3.0 til Dynamics AX2012
Solo-opgradering til AX2012, herunder analyse, dataopgradering, udvikling, konsulentassistance.

Nyudvikling på AX2012
Udviklingsopgaver til ny installation til stor udenlandsk koncern

GDPR på AX2012
GDPR løsning til anonymisering af kunder og andre følsomme oplysninger

Analyseværktøj til produktion efterkalkulationer i AX2012
Analyseværktøj til visualisering af differencer mellem priskalkulation og produktioners efterkalkulation i excel
Mulighed for at se hvilke vare som afviger meget eller hvilke operationer som overskrider planlagt tid.

Budgetlægnings cockpit på finansdimensioner
Skærmbillede hvor man kan budgettere på dimensioner for henholdvis oprindeligt finansbudget og forecast som løbende opdateres. På den måde er det tydeligt om man er on track.

Optimering af behovsplanlægning
Opsætning og optimering af behovsplanlægningen i AX2012.

Tilpasning eksterne dokumenter i visual studio
Tilpasning af rapporterne tilbud, bekræftelse og faktura i visual studio som benyttes i AX2012.

Udvikling af adapter til EDI udveksling
Fleksibelt modul til udveksling af EDI information til B2B backbone. Er i produktion hos 3 kunder som kører AX2012.