Løste opgaver

Home Løste opgaver

Nedenfor finder du en oversigt over de større opgaver, jeg har løst for danske og udenlandske virksomheder.

Axapta 2.5

Nye rapporter i PowerBI
Udvikling og sparring omkring nye rapporter i Power BI.

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på gammel Axapta 2.5
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af Axapta integrationer og test mod windows 2019 gennemført. Kan I mange tilfælde give mærkbar performance forbedringer og derudover også væsentlige bedre sikkerhed med windows2019.

Løsning til Axapta 2.5 SAF-T integration
Fastpris på DKK 40.000 samt 1-2 konsulentdage til special tilpasninger til SAF-T opsætning. Der medfølger standard SAFT kontoplan, hvortil egen kontoplan skal mappes. Løsningen giver fuld integration med Norges skattedirektorat via SAF-T regnskab XML format. Undervisning og installation af SAFT er inkluderet i konsulent timerne. Ingen abonnement eller binding i SAF-T modul.

Email af PDF dokumenter fra Axapta 2.5 via Office 365
Nu med mulighed for at sende PDF e-mails med faktura, bekræftelse, følgeseddel og tilbud direkte fra Axapta 2.5 med Office 365

Import af produktions tid til produktioner
Udvikling af import af produktions tid til produktion fra ekstern tidsregistrering

Overblik over produktionslinjers planlagte produktioner produktioner
Udvikling af skærmbillede til overblik over planlagte produktioner

Sammenligning af forkalkuleret og efterkalkuleret
Udvikling og sparring omkring overblik over produktioner forkalkuleret og efterkalkuleret produktioner samt afstemning mod finans

Integration til Axacon WMS system til Axapta 2.5
Udvikling af komplet integration til Axacon WMS hos produktionsselskab.

Opgradering fra Axapta 2.1 til 3.0
Soloopgradering med analyse af omfang, programopgradering, datakonvertering og idriftsættelsesstøtte.

Elektronisk fakturering med OIOXML og OIOUBL på Axapta 2.5 og 3.0
Programmering og implementering af OIOXML til elektronisk fakturering

Performanceoptimering Axapta 2.5
Performance optimering af balancerapport der før tog to timer til nu at tage 20 sek. pr. rapport på database med 10.000.000 finansposter.

Elektronisk fakturering med EDIfact på Axapta 2.5
Implementering af EDI Fact hos dansk produktionsvirksomhed.

Integration til voice picking lagersystem Logmaster
Analyse og programmering af integration mellem Axapta 2.5 og Logmaster via XML fil udveksling.

Vedligeholdelse og optimering af integration mellem Axapta og Baan
Stor og kompliceret integration mellem Axapta 2.5 (senere opgraderet til Dynamics AX 4.0) og Baan. Her er det Baans lagersystem som benyttes fra Axapta i enkelte regnskaber.

SEPA integration til Axapta 2.5
Bank integration med mulighed for SEPA ISO20022 XML format til betalinger

Integration til Basware på Axapta 2.5
Overførsel af kreditorer, dimensioner, finanskonti til Basware samt import af godkendte fakturaer og posteringer.

Integration til Relex inventory planning Axapta 2.5
Analyse og programmering af eksport af lager stamdata til Relex system samt import af indkøb

Tilpasninger til håndtering af private label Axapta 2.5
Håndtering af bestilling af emballage hos leverandør med status og godkendelses flow

Integration til Skanlog lagerhotel Axapta 2.5
Håndtering af indlevering, udleveringer og optællinger via XML integration

Axapta 3.0

Ny bogføringslov med SAF-T
Forberedelse af axapta til nye krav indenfor standardkontoplan og SAF-T i Danmark, som bliver lovpligtig inden længe. Der bliver mulighed for mapping mellem standardkontoplan and din egen kontoplan. Der bliver en komplet eksport direkte i Axapta, som danner XML der kan indlæses direkte hos erhvervsstyrelsen.

Løsning til Axapta 3.0 SAF-T Rumænien
Implementering af standard Audit file for Tax i Rumænien.

Løsning til Axapta 3.0 SAF T integration
Fastpris på DKK 40.000 samt 1-2 konsulentdage til special tilpasninger af SAF-T opsætning. Der medfølger standard SAF-T kontoplan, hvortil egen kontoplan skal mappes. Løsningen giver fuld integration med Norges skattedirektorat via SAFT regnskab XML format. Undervisning og installation i SAFT er inkluderet i konsulent timerne. Ingen abonnement eller binding i SAF-T modul.

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på gammel Axapta 3.0
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af Axapta integrationer og test mod windows 2019 gennemført. Kan I mange tilfælde give mærkbar performance forbedringer og derudover også væsentlige bedre sikkerhed med window2019.

Opsætning af office 365 e-mail til Axapta 3.0
Mulighed for at sende emails via office 365

Udvikling af nyt QA afvigelsessystem i AX3.0
Til rapportering og styring afvigelse i på indkøb og på produktioner som der oprettes en sag på til videre bearbejdning samt synliggørelse af omkostninger hermed

Udvikling af lånemodul til långivning mellem selskaber Axapta 3.0
Nyt modul til håndtering af långivning mellem selskaber samt eksterne lånemodtagere

Opgradering fra Axapta 3.0 til Dynamics AX2012
Solo-opgradering til AX2012, herunder analyse, dataopgradering, udvikling, konsulentassistance.

Implementering af webservices i Axapta 3.0
Nye webservices til integration med andre systemer

Konvertering, idriftsættelse og løbende programmering
Konvertering af data samt konsulent- og programmerings opgaver til udenlandsk koncern med over 150 regnskaber på Axapta 3.0. Derudover integration til Sharepoint.

Opgradering fra Axapta 2.1 til 3.0
Soloopgradering med analyse af omfang, programopgradering, datakonvertering og idriftsættelsesstøtte.

Elektronisk fakturering med OIOXML og OIOUBL på Axapta 2.5 og 3.0
Programmering og implementering af OIOXML til elektronisk fakturering

EHF fakturering i Axapta 3.0
Udvikling af elektronisk fakturering med dannelse af XML faktura i EHF format.

Idriftsættelseshjælp til Axapta 3.0
Tilpasninger i forbindelse med opkøbt tysk datterselskab hos stor dansk industrikoncern.

Word integration
Integration af tilbudssystem med Word i Axapta 3.0, så tilbud fremover dannes ud fra word-skabelon. Brugerne kan dermed selv lave fleksible designs.

Axapta integration til hjemmeside
Integration til hjemme fra Axapta 3.0 således at kursusplaner og kursustekster kan overføres. Desuden automatisk indlæsning af kursustilmeldinger fra hjemmeside.

Cross docking løsning til Salling group til Axapta 3.0
Håndtering af labels og udvekling af dokumenter

Håndtering af flere brugere end licensbrev pga. ingen mulighed for tilkøb
Kunden havde ikke betalt vedligeholdelsesabonnement og kunne derfor ikke købe flere bruger licenser. Løsningen blev at lægge shopfloor komme/gå uden for Axapta 3.0

Udvikling af webservice metoder til eksterne applikationer i Axapta 3
Udvikling af ca. 30 metoder til kald ind i Axapta via webservice.

Optimeringer i produktions modul
Omstrukturering af produktioner og registrering af charge numre på produktioner. Derudover mange optimeringer på produktioner og ruter.

Integration mellem Axapta 3.0 til Avida inkasso bureau
Overførsel af forfaldne fakturaer og import af betalte fakturaer samt håndtering af honorarer for opkrævning

Integration til Autopilot Axapta 3.0 og Axapta 4.0
Udveksling af data via filer med projekter og tidsregistreringer

Axapta 4.0

Ny bogføringslov med SAF-T
Forberedelse af axapta til nye krav indenfor standardkontoplan og SAF-T i Danmark, som bliver lovpligtig inden længe. Der bliver mulighed for mapping mellem standardkontoplan and din egen kontoplan. Der bliver en komplet eksport direkte i Axapta, som danner XML der kan indlæses direkte hos erhvervsstyrelsen.

CO2 kalkulation
Indbygning af CO2 i priskalkulation således at CO2 aftryk kan beregnes på styklister samt med nedbrydning

Løsning til Axapta 4.0 SAF T integration
Løsning til integration med Norges skattedirektorat via SAF-T XML format. Fastpris på DKK 40.000 samt 1-2 konsulentdage. Undervisning og installation i SAFT er inkluderet i konsulent timerne. Ingen abonnement eller binding i SAF-T modul.

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på gammel Axapta 4.0
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af Axapta integrationer, performance forbedringer og test mod windows 2019 gennemført. Kan I mange tilfælde give mærkbar performance forbedringer og derudover også væsentlige bedre sikkerhed med windows2019.

Email af PDF dokumenter fra AX4 via Office 365
Nu med mulighed for at sende PDF faktura, bekræftelse, følgeseddel og tilbud direkte fra AX med Office365

Opgradering fra Axapta 2.5 til Dynamics AX4.0
Opgradering af tilpasninger samt idriftsættelsesstøtte til koncern med syv datterselskaber. Opgradering af regnskaberne skete over en 4 måneders periode.

Idriftsættelseshjælp til Axapta 4.0
Tilpasninger til ny Dynamics AX4.0 installation samt hjælp til konvertering af data fra Concorde XAL.

Elektronisk fakturering med OIOXML på Dynamics AX 4 via AIF
Fejlrettelser så standard applikationen virker.

Integration til IMS fakturaflow på Axapta 4.0
Overførsel af kreditorer, dimensioner, finanskonti til faktura flow og import af godkendte fakturaer og posteringer

Integration til ekstern WMS system Axacon
Fuld integration af alle lagermæssige funktioner, således at Axacon holdes synkront med AX4. Integrationen benytter webservice kald og xml filer

Udvikling af scannermodul til håndholdt scanner
Indeholder funktioner som lagerbeholdning og vareflytning. Baseret på remote desktop, således at alt funktionalitet udvikles i AX. Ekstern håndscanner kan benyttes.

Integration til Autopilot Axapta 3.0 og Axapta 4.0
Udveksling af data via filer med projekter og tidsregistreringer

Dynamics AX 2009

Rapporter i Power BI på AX2009
Udvikling og brug af AX forretningslogik til at danne grundlag for data, som benyttes i Power BI. Normalt laver man logikken i PowerBI, men her laves beregninger etc. i AX så disse ikke skal kodes igen udenfor AX.

Idriftsættelse af produktionsmodul
Hjælp til idriftsættelse af nyt produktions selskab. Fuld analyse, tilpasninger, undervisning og idriftsættelse.

Intregration til Visma IMS fakturaflow på AX2009
Overførsel af kontoplan, momskoder og kreditorer til fakturaflow og import af godkendte faktura i AX. Dernæst håndtering af betalinger således at betalingsforslag kan dannes og efterfølgende betalingsfiler til banken.

Intrastat integration
Implementering af intrastat filer i nyt format til AX2009. Filen indeholder både transaktioner til vareeksport og vareimport.

Integration til Acubiz
Fuld integration til Acubiz i AX2009.

Styring af konsignationslager
Håndtering af kunde ejet lager, så dette ikke påvirker lagerværdi i AX. Derudover diverse rapporter og muligheder for at se kunde varebeholdninger.

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2009
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af AX integrationer og test mod win2019 gennemført. Kan I mange tilfælde give mærkbar performance forbedringer og derudover løse sikkerheds issues. Windows2022 vil også være en mulighed.

Vedligeholdelsesopgaver til Dynamics AX2009
Udvikling af opgaver til koncern indenfor plast industrien

Udvikling af økonomi og ledelsesrapporter til AX2009
Udvikling af fleksible rapporter til analyse af data til brug på ledelsesniveau. Dette kunne erstatte en løsning med brug af BI værktøjer.

Udvikling af scannermodul baseret på powerapp
Indeholder funktioner som lagerbeholdning, vareflytning, lageroptælling, produktionspluk, salgsordrepluk og flytteordre. Scannermodulet ligger udenfor AX og er udviklet i powerapp.

Email af PDF dokumenter fra AX2009 via Office365
Nu med mulighed for at sende PDF faktura, bekræftelse, følgeseddel og tilbud direkte fra AX med Office 365

Udvikling af scannermodul til håndholdt scanner
Scanner modul baseret på AX skærmbilleder. Indholder funktioner som lagerbeholdning, vareflytning, salgsordrepluk og lageroptælling. Modulet er 100% udviklet til AX og baseret på remote desktop, således at alt funktionalitet udvikles i AX. Ekstern håndscanner kan benyttes.

Integration til eksternt lager Ongoing WMS
Håndtering af eksternt lager via On-going med indgående og udgående varer til AX2009

Click and Collect integration til webshop til AX2009
Håndtering af Click and Collect ordre i AX samt integration til webshop

Udvikling af økonomi og ledelsesrapporter til AX2009
Udvikling af fleksible rapporter til analyse af data til brug på ledelsesniveau. Dette kunne erstatte en løsning med brug af BI værktøjer.

Integration til webshop på AX2009
Indlæsning af salgsordre og håndtering af stamdata

Analyse og udvikling af automatisk plukliste udskrivning til AX2009
Håndtering af automatisk udskrivning når der er nok varer på lager samt at kunden er kreditgodkendt

Integration til Skyhost tidsregistrering fra AX2009
Udveksling af xml-filer mellem AX og skyhost

Integration mellem AX2009 projektmodul og Precom
Overførsel af stamdata, tidsregistrering og materialeforbrug via ODBC connector

Dynamics AX 2012

Integration til SurveyXact fra AX2012
Fuld integration mellem AX og surveyXact så undersøgelser og deltagere oprettes direkte via webservice kald. Rapportering vises i PowerBI.

Opgradering til R3 på AX2012
Opgradering af tilretning og idriftsættelsesstøtte i forbindelse med R3 implementering

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på AX2012
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af AX integrationer og test mod win2019 gennemført. Løsning af sikkerheds issues. Windows2022 vil også være en mulighed.

Integration til DG office
Fuld integration med import af farlig gods via webservice fra DGoffice.

SAF-T til AX2012 R3 version
Fastpris på DKK 40.000 samt 1-2 konsulentdage til special tilpasninger af SAF-T opsætning. Der medfølger standard SAF-T kontoplan, hvortil egen kontoplan skal mappes. Løsningen giver fuld integration med Norges skattedirektorat via SAFT regnskab XML format. Undervisning og installation i SAFT er inkluderet i konsulent timerne. Ingen abonnement eller binding i SAF-T modul.

Lasernet rapporter i AX2012
Tilpasning af eksterne rapporter via lasernet

Opgradering fra Axapta 3.0 til Dynamics AX2012
Solo-opgradering til AX2012, herunder analyse, dataopgradering, udvikling, konsulentassistance.

Nyudvikling på AX2012
Udviklingsopgaver til ny installation til stor udenlandsk koncern

GDPR på AX2012
GDPR løsning til anonymisering af kunder og andre følsomme oplysninger

Analyseværktøj til produktion efterkalkulationer i AX2012
Analyseværktøj til visualisering af differencer mellem priskalkulation og produktioners efterkalkulation i excel
Mulighed for at se hvilke vare som afviger meget eller hvilke operationer som overskrider planlagt tid.

Budgetlægnings cockpit på finansdimensioner
Skærmbillede hvor man kan budgettere på dimensioner for henholdvis oprindeligt finansbudget og forecast som løbende opdateres. På den måde er det tydeligt om man er on track.

Optimering af behovsplanlægning
Opsætning og optimering af behovsplanlægningen i AX2012.

Tilpasning eksterne dokumenter i visual studio
Tilpasning af rapporterne tilbud, bekræftelse og faktura i visual studio som benyttes i AX2012.

Udvikling af adapter til EDI udveksling
Fleksibelt modul til udveksling af EDI information til B2B backbone. Er i produktion hos 3 kunder som kører AX2012.

Dynamics 365 for Finance and Operations

Integration til lagerautomat i D365SCM
I D365 SCM har vi betydelig erfaring med integration til Kardex lagerautomater, som en integreret del af et avanceret WMS styret lager.

Implementering af D365 WMS
Handelsvirksomhed med køb og salg af handelsvarer som kører D365 F/SCM. Kampagnehåndtering, forecasting og understøttelse af GS1-standard stregkoder.

Demand forecasting og Varedisponering i D365FO
Opsat med machine learning og planning optimization.

Integration til Zetes Pick by Voice pluk
Vi har erfaring med integration til Zetes pick by voice, som en integreret del af et avanceret WMS styret lager.

Landed cost til styring af svømmende varer
Benyttet til både korrekt håndtering af ejerskab på FOB leverancer og terminsstyring på oversøiske forsendelser.

Idriftsætning af D365 WMS
Produktionsvirksomhed med ”producer til ordre” princip med cross docking, understøttelse af GS1-standard stregkoder, avanceret pakning og forsendelsesstyring via integration til nShift.

Udvikling af adapter til EDI udveksling til alle AX versioner
Fleksibelt modul til udveksling af EDI information til B2B backbone.

Opgradering af integration fra AX2012 til D365
Opgradering af integration til Dynamics 365 for Finance and Operations indenfor EDI udveksling.

Andre

Konvertering af data fra Concorde XAL til SAP
Stort projekt på meget stor XAL installation med 300 brugere hvor data konverteres til SAP. Deltagelse i analysemøder, programmering og udtræk fra XAL så de kan indlæses direkte i SAP.