Axapta 4.0

Home Løste opgaver Axapta 4.0

Nedenfor finder du en oversigt over de større DAX 4 opgaver, jeg har løst for danske og udenlandske virksomheder.

Ny bogføringslov med SAF-T
Forberedelse af axapta til nye krav indenfor standardkontoplan og SAF-T i Danmark, som bliver lovpligtig inden længe. Der bliver mulighed for mapping mellem standardkontoplan and din egen kontoplan. Der bliver en komplet eksport direkte i Axapta, som danner XML der kan indlæses direkte hos erhvervsstyrelsen.

CO2 kalkulation
Indbygning af CO2 i priskalkulation således at CO2 aftryk kan beregnes på styklister samt med nedbrydning

Opgradering til SQL2019 og Windows2019 på gammel Axapta 4.0
Gennemgang af integrationer, installation af SQL2019 database, opgradering af database til SQL 2019, tilpasning af Axapta integrationer, performance forbedringer og test mod windows 2019 gennemført. Kan I mange tilfælde give mærkbar performance forbedringer og derudover også væsentlige bedre sikkerhed med windows2019.

SAF-T regnskab løsning til Axapta 4.0
Løsning til integration med Norges skattedirektorat via SAF-T XML format. Fastpris på DKK 40.000 samt 1-2 konsulentdage. Undervisning og installation i SAFT er inkluderet i konsulent timerne. Ingen abonnement eller binding i SAF-T modul.

Email af PDF dokumenter fra AX4 via Office 365
Nu med mulighed for at sende PDF faktura, bekræftelse, følgeseddel og tilbud direkte fra AX med Office365

Opgradering fra Axapta 2.5 til Dynamics AX4.0
Opgradering af tilpasninger samt idriftsættelsesstøtte til koncern med syv datterselskaber. Opgradering af regnskaberne skete over en 4 måneders periode.

Idriftsættelseshjælp til Axapta 4.0
Tilpasninger til ny Dynamics AX4.0 installation samt hjælp til konvertering af data fra Concorde XAL.

Elektronisk fakturering med OIOXML på Dynamics AX 4 via AIF
Fejlrettelser så standard applikationen virker.

Integration til IMS fakturaflow på AX 4.0
Overførsel af kreditorer, dimensioner, finanskonti til faktura flow og import af godkendte fakturaer og posteringer

Integration til ekstern WMS system Axacon
Fuld integration af alle lagermæssige funktioner, således at Axacon holdes synkront med AX4. Integrationen benytter webservice kald og xml filer

Udvikling af scannermodul til håndholdt scanner
Indeholder funktioner som lagerbeholdning og vareflytning. Baseret på remote desktop, således at alt funktionalitet udvikles i AX. Ekstern håndscanner kan benyttes.

Integration til Autopilot Axapta 3.0 og Axapta 4.0
Udveksling af data via filer med projekter og tidsregistreringer